12. ročník „Dny medu“ v Pardubicích

8. 10. – 9. 10. 2011 Kulturní dům Hronovická


motto: „Nechť tlukot srdcí včelařů na celém světě se spojí v jeden akord lásky.“

01.jpg
2010 Předání medových darů primátoru města Jaroslavu Demlovi
02.jpg
expozice výstavy 2008
03.jpg
herec Vladimír Čech také navštívil výstavu 2009
04.jpg
Průvod před magistrátním uřadem 2010
05.jpg
průvod před krajským úřadem. Hejtman Radko Martínek 2010
06.jpg
Hodnocení medu 2010 př. Kimler a př. Novák
07.jpg
Hodnocení medu 2010 př. Kimler
10.jpg
průvod městem 2009
12.jpg
Zdravice krajského hejtmana
13.jpg
Dny medu 2009 policejní doprovod
16.jpg
průvod městem 2009 pod Zelenou bránou
17.jpg
průvod městem 2009 pod Zelenou bránou
19.jpg
Dny medu 2009 před radnicí
22.jpg
Dny medu 2009 slavnostní zahájení
26.jpg
průvod městem 2008
27.jpg
Na Pernštýnském náměstí před radnicí 2008
37.jpg
společné rozkrojení dortu slovinský velvyslanec Franc But , slovinský včelař Ivan Atelšek a radní pardubického kraje Petr Šilar 2006
38.jpg
folklorní soubor Perníček 2006
39.jpg
folklorní soubor Perníček 2006

             Podzimní sladké dny mají v Pardubicích již velkou tradici. Každoročně se do města perníku sjedou včelaři a zájemci o med, aby po dva dny oslavovali společně s pardubickými včelaři „Svátky medu.“
 Proto „Pardubičtí včelaři“ pořádají za podpory města a krajského úřadu dvoudenní oslavy „Dny medu“, spojenou se včelařskou výstavou „Včela a její svět“ v rámci Městského festivalu Pardubice. Oslavy jsou velkou příležitostí k setkání včelařů, výměně zkušeností, nákupu medu, osvětové činnosti pro širokou veřejnost. Nedílnou součástí oslav je také tradiční soutěž o „Nejlepší med Pardubicka.“
Program oslav je opět koncipován jako přátelské setkání s českými a zahraničními včelaři z partnerských zemí s městem Pardubice. Včelaři a široká veřejnost tak budou mít možnost poznat způsoby včelařství v jiných zemích, ochutnat jejich včelí produkty a poznat kulturu těchto zemí. Otevřená srdce všech přítomných vytvoří dokonalou atmosféru přátelství mezi účastníky slavností.
Oslovili jsme celkem 12 partnerských měst zemí Evropy. Pozvali jsme jejich včelařské spolky, které představí ve své výstavní expozici včelí produkty, včelařská zařízení a ve svých vystoupeních a besedách seznámí širokou a odbornou včelařskou veřejnost o způsobech včelařství ve svých zemích. Mezi pozvané země patří Švédsko, Portugalsko, Bulharsko, Itálie, Slovinsko, Slovensko, Německo, Skotsko, Španělsko, Holandsko, Francie a Belgie.
Program oslav
sobota 8.10. 2011- slavnostní průvod
9.00 hod - zahájení oslav slavnostním průvodem města
Průvod bude složený ze zástupců jednotlivých zemí, českých krojovaných včelařů, dvou bílých paní, tanečníků, muzikantů a dalších zájemců. Včelaři se shromáždí na Třídě Míru v prostorách před McDonalds. V přední části průvodu se shromáždí krojovaní včelaři s vlajkami a transparenty a dudácká gotická muzika. V další části bude folklorní taneční soubor Perníček, který v průběhu několikrát vystoupí a zatančí. Průvod bude postupovat Třídou Míru směrem k Zelené bráně, projde na Pernštýnské náměstí před radnici, kde pozdraví primátorku města Štěpánku Fraňkovou. Bílé paní jí předají včelařské dary a zdravici. Totéž se zopakuje před krajským úřadem, kde se pozdraví hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Během pochodu průvod uskuteční několik zastávek s tanečním vystoupením.
Poté se přemístí průvod ke KD Hronovická ul.

Zahánení výstavy: 

Hlavní sál:
  10.00 – otevření kulturního domu a slavnostní zahájení výstavy „Dny medu“ v KD Hronovická
vystoupí:
    - primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková
    - zástupci zahraničních včelařů 
    - zástupci českých včelařů a členů ČSV

  10.45  -prohlídka expozice výstavy
  11.00  -zahájení soutěže o Nejlepší med Pardubicka  
  11.00  -vystoupení folklorního souboru Perníček
  12.00  -vystoupení Gotické dudácké skupiny „Grál“
  14.00  -ochutnávka medu, medoviny a výrobků z medu
  17.00  -uzavření výstavy

Během celého dne budou dvě bílé paní všem příchozím podávat zdarma prosnou kaši s medem. 


Horní přednáškový sál: 

-sobota 8.10. 2011
-Průběžné přednášky a besedy se zahraničními včelaři. Časový rozpis bude upřesněn podle požadavků
 jednotlivých zahraničních delegací.
-14.00 hod – blok odborných včelařských přednášek na téma chov včel, včelí produkty, apiterapie. 

-neděle 9.10. 2011
- 10.00 odborná přednáška Miroslava Zeleného na téma „Nástavkové včelaření.“ 
- V průběhu dne budou přednášky a besedy se zahraničními včelaři. Časový rozpis bude upřesněn podle požadavku
  jednotlivých zahraničních delegací.

 neděle Velký sál 9.10.11
 -09.00 -otevření výstavy
 -09.00  -16.00 hod - expozice včelařské výstavy, perníkářů a řemesel
 -09.00  -beseda se zpracovateli včelích produktů – jeviště velký sál : 
 - 09.30 -beseda se zpracovateli sýrů a chovateli ovcí z ekologické farmy
 -10.00  -ukázka výroby oděvů a obuvi z ovčí vlny
 -11.00  -ukázka chovu koz spojená s ochutnávkou sýrů
 -15.00  -slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší med Pardubicka.
 -16.00  -ukončení výstavy
 

Společný program po oba dny:
 1. Ukázka zdobení perníků spojená s výstavou perníku a výrobků z perníku.
 2. Ochutnávka medu a medoviny
 3. Lidová řemesla – košíkáři, dráteník, pastičkář……
 4. Výroba lidových svíček litím a tvarováním ze včelího vosku
 5. Ukázka chovu koz z Kozí farmy Licibořice spojená s ochutnávkou kozích sýrů a mléka
 6. Ukázka laboratorního vyšetření medu a stanovení jeho kvality
 7. Včelařská výstava ze života včel
 8. Aranžování a vázání květin - Floristická škola Hradec Králové
 9. Ukázka úlu se živými včelami
 10. Zahrádkářský rádce pan Hrstka- prodej semen, rostlin, chemických postřiků, zahradnického nářadí, zahradnická poradna
 11. Prodej medu a medoviny
 12. Ukázka výrobků ekologické ovčí farmy
 13. Hodnocení medu laickou veřejností
 14. Ohřívaná medovina
 15. Suchá květinová vazba - ukázka
 16. Ukázka užitkové keramiky a stolování
 17. Expozice moderních úlů Miroslava Zeleného

Organizátor si vyhrazuje právo na změny časů u jednotlivých přednášek.

Kontakt: Báchor Evžen, předseda ZO ČSV Pardubice, tel: 736 519 017
            

 

 

home