Základní informace ke klinickému hodnocení Gabonu Flum 4mg

Aplikace Gabonů v naší ZO : poslední týden v červenci až první týden v srpnu-po posledním vytočení medu,nejpozději však 10.8.15. Důvěrník proškolí včelaře,nebo přímo provede vložení gabonových proužků (2 proužky na včelstvo,vyjímečně na silné včelstvo 3 proužky). Nezapomenout na podpis souhlasu chovatele!!!

Doba aplikace Gabonu 30 dnů (ne kratší)!!! Zpětný sběr proužků důvěrníky.

10.9.2015 v 18,30hodin ve včelařské klubovně důvěrníci odevzdají zdravotnímu referentovi gabonové proužky a podpisy souhlasu chovatelů.

Fumigace Varidolem v naší ZO by měla proběhnout (přibližně) v termínech : 20.10.,30.10. a (10.11.)2015.

Je nutné znát situaci (spad) roztočů před aplikací Gabonu a 2 dny po vložení gabonových proužků provést monitoring spadu. Situaci je nutné sledovat průběžně,po celou dobu vložení. Další monitoring je nutné provést po 1.fumigaci Varidolem (20.10.2015).

Vyplněný formulář o klinickém hodnocení je nutné, aby důvěrníci stáhli od včelařů do 28.102015.

Termín odevzdání vyplněných formulářů zdravotnímu referentovi bude upřesněn.

MVDr. Vladimír Rejnek

Valid HTML 4.01 Transitional

Ověřit CSS!

Ověřit CSS!