Léčení včel proti varroáze dle Metodiky kontroly zdraví (MKZ).

  1. Do 15.2. odevzdat vzorky zimní měli. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů (EpM 300) po provedeném podzimním preventivním ošetření (ExM 340).
  2. Předjarní ošetření – provádí se dle výsledků vyšetření zimní měli a na doporučení (nařízení) Krajské veterinární správy (KVS). Nátěr včelího plodu: používá se veterinární léčivý přípravek (VLP) M-1AER v dávce 5 kapek přípravku do 50 ml (0,5 dl, velký panák) pitné vody a štětcem se potírá zavíčkovaný plod, maximálně 10 dm2, pomalu a tak, aby se víčka leskla. Nátěrový roztok by neměl stékat mimo zavíčkovaný plod. Účinná látka ( tau- fluvalinátum) tak dobře proniká víčky plodu. Jedná se o kontaktní látku pro včely poměrně bezpečnou. Ošetření musí být provedeno do 15.4. Nesmí se používat v době možné snůšky od 16.4. do 30.9. Postihuje i včelomorky.
    Fumigace: používá se VLP Varidol (účinná látka Amitrazum) při venkovní teplotě nad 10 st. C v době, kdy včely nelétají. Na fumigační pásek na jeho horní polovinu se nakapou 2 až 4 kapky, dle počtu nástavků (2 kapky na nástavek, max. však 4 kapky na včelstvo). Proužek se dole zapálí (nesmí hořet plamenem, ale jen doutnat) a zavěsí se pomocí hřebíku nebo věšáčku z drátu do horního nástavku mezi krycí rámek a stěnu úlu do asi 4 cm široké mezery. Pásek by měl zasahovat asi do poloviny plástu. Na dobu 30 ti minut se úl a česno uzavře. Po tuto dobu včelstva kontrolujeme a můžeme pozorovat silnější vzrušení včel. Nepoužívat v době možné snůšky od 16.4. do 30.9.
    Obě ošetření se provádí v krátké době po sobě. Někteří včelaři ho provádí současně.
  3. Jarní ošetření- ošetření Formidolem Formidol 40 ml proužky do úlu obsahuje účinnou látku 85% kyselinu mravenčí, a to 40 ml v 1 desce. Na 1 včelstvo se dává 1 odparná deska. Umístí se na horní loučky rámků, nebo mezi nástavky, nebo v podmetu. Dávkuje se podle síly včelstva, typu úlu a venkovní teploty postupným odkrýváním regulačních obalů (viz. návod). Je bez ochranných lhůt. Termíny ošetření: 1.aplikace- po 1. vytočení medu, nejpozději ale do 31.5.; 2. Aplikace- po 2. vytočení medu, nejpozději do 30.6. Ćas aplikací záleží na každém včelaři a jeho úvaze.
  4. Letní ošetření (ExM 320) Náš okres v roce 2015 bude provádět toto ošetření novým typem Gabonu, a to Gabonem Flum 4 mg s účinnou látkou flumetrin. Tento nový preparát je v klinickém hodnocení. Bude distribuován důvěrníky, kteří budou proškoleni přímo pracovníkem z Výzkumného ústavu v Dole. Výzkumný ústav požaduje vkládání do úlů nejpozději do 10.8. Doba vložení je 30 dnů. Poté se musí všechny Gabonové pásky vrátit, opět přes důvěrníky. Bližší informace obdržíte od důvěrníků. Dosavadní reference jsou velmi dobré. Upozornění pro kočující včelaře. Dle MKZ (kod ExM 330)- letní preventivní ošetření- kočující včelstva. Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1.6.2015, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat jedním z vhodných VLP.
  5. Podzimní preventivní ošetření (ExM 340) Provádí se VLP: Varidol 125mg/ml, a to fumigací (viz.výše), 3x od 10.10. do 31.12. Je nutné hlídat venkovní teplotu, neměla by poklesnout pod 10st.C a ve včelstvu by neměl být plod. Třetí ošetření lze nahradit aerosolem, ke kterému použijeme VLP: M-1AER. Aerosolová technika (vyvíječ aerosolu VAT) slouží k vytvoření aerosolové mlhy s účinnou látkou, která lépe proniká do chomáče včel na rozdíl od kouře. Vodní aerosolová emulze: 16 kapek M-1AER do 300 ml pitné vody, při teplotě nad 10 st. C, při 120 vteřinové expozici. Acetonová aerosolová emulze: 16 kapek M-1AER do 300 ml acetonu, při -5 až +10st.C a 30 vteřinové expozici. Po skončení expozice se česno na 30 minut uzavírá. Za stejných podmínek lze použít i Varidol, pozor, tím jsme ale fumigovali.
MVDr. Vladimír Rejnek


Valid HTML 4.01 Transitional