DNY MEDU 2018

Přijďte s námi prožít svátek včelařů, včel a medu

19. ročník se uskuteční 13. října 2018 v KD Hronovická v Pardubicích.

Začínáme slavnostním průvodem krojovaných včelařů od 9 hod. z tržiště Veselka na Třídě Míru přes Pernštýnské náměstí ke KD Hronovická.

Můžete se těšit na med a medové výrobky, skleněný úl se živými včelami, dílničky pro děti, prezentaci včelařského kroužku, kozí farmu s živými zvířaty, řemeslné práce, besedu se zahraničními hosty a v neposlední řadě na soutěže o nejlepší med a medovou etiketu.

Na vaši návštěvu se těší pardubičtí včelaři www.pardubicti-vcelari.cz