logo PceDny medu Pardubice 13. 10. 2018

19. ročník

 

 

 

Program

 

9.00     Průvod krojovaných včelařů městem na Pernštýnské náměstí, Krajský úřad, okolo divadla do KD Hronovická

9.20     Přivítání primátorem města Ing. Charvátem na Pernštýnském náměstí

9.35     Přivítání radním Pardubického kraje Ing. Kroutilem před krajským úřadem

10.00   Zahájení oslav "Dny medu 2018", přivítání hostů, slavnostní fanfáry gotické dudácké skupiny „Grál"a otevření výstavy

10.00 – 17.00 Expozice včelařské výstavy, perníkářů a řemesel

10.45   Vystoupení folklorního souboru Perníček a zahraničních hostů

11.30   Zahájení soutěže o nejlepší med Pardubicka

11.35   Zahájení soutěže o nejhezčí medovou etiketu

13.00   Vystoupení tanečního souboru Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Amare (choreografie Popelka) 

14.00   Beseda se zahraničními včelaři

14.30   Vystoupení tanečního souboru Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Lamia`h (choreografie I Need Your Love) 

15.30   Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí medovou etiketu a losování hlasovacích lístků

16.00   Vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší med Pardubicka

17.00   Ukončení výstavy

 

*        Ukázka zdobení perníků

*        Ochutnávka a prodej medu a medoviny

*        Lidová řemesla

*        Dílničky pro děti

*        Prezentace včelařského kroužku

*        Prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové – možno si vyzkoušet ruční řezbářské práce

*        Ukázka chovu koz z Kozí farmy Prosetín spojená s ochutnávkou kozích sýrů a mléka

*        Včelařská výstava ze života včel

*        Živé včely v proskleném úle

*        Aranžování a vázání květin

*        Hodnocení soutěže o nejlepší med odbornou komisí a veřejností

*        Hodnocení soutěže o nejhezčí medovou etiketu veřejností – slosování hlasovacích lístků

*        Prodej včelích potřeb a zařízení

*        Suchá květinová vazba - ukázka

 

Organizátor si vyhrazuje právo na časovou změnu začátků jednotlivých přednášek a ukázek.