Dny medu Pardubice 12. - 13. 10. 2019
XX. ročník

Program
sobota

9.00Průvod krojovaných včelařů městem na Pernštýnské náměstí, Krajský úřad, okolo divadla do KD Hronovická
9.20Přivítání primátorem města Ing. Charvátem na Pernštýnském náměstí
9.35Přivítání radním Pardubického kraje Ing. Kroutilem před krajským úřadem
10.00 Zahájení oslav "Dny medu 2019", přivítání hostů, slavnostní fanfáry gotické dudácké skupiny „Grál"a otevření výstavy
10.00 – 17.00 Expozice včelařské výstavy, perníkářů a řemesel
10.45Vystoupení folklorního souboru Perníček a zahraničních hostů
11.30Zahájení soutěže o nejlepší med Pardubicka
11.35Zahájení soutěže o nejhezčí medovou etiketu
13.00Vystoupení muzikoterapeutického souboru Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Mlima Jua
14.00Vystoupení tanečního souboru Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Lamia`h
14.30Přednáška Mgr. Marian Solčanský
17.00Ukončení výstavy

neděle

9.00Otevření výstavy
9.00 – 15.00 Expozice včelařské výstavy, perníkářů a řemesel, besedy se zpracovateli včelích produktů, sýrů a chovatelů ovcí z ekologické farmy
9.10Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí medovou etiketu a losování hlasovacích lístků
9.30Vystoupení tanečního souboru Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Lamia`h
14.00Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí medovou etiketu a losování hlasovacích lístků
14.30Vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší med Pardubicka
15.00Ukončení výstavy


 • Ukázka zdobení perníků
 • Ochutnávka a prodej medu a medoviny
 • Lidová řemesla
 • Dílničky pro děti
 • Prezentace včelařského kroužku
 • Prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové – možno si vyzkoušet ruční řezbářské práce
 • Ukázka chovu koz z Kozí farmy Prosetín spojená s ochutnávkou kozích sýrů a mléka
 • Včelařská výstava ze života včel
 • Živé včely v proskleném úle
 • Aranžování a vázání květin
 • Hodnocení soutěže o nejlepší med odbornou komisí a veřejností
 • Hodnocení soutěže o nejhezčí medovou etiketu veřejností – slosování hlasovacích lístků
 • Prodej včelích potřeb a zařízení
 • Suchá květinová vazba - ukázka

Organizátor si vyhrazuje právo na časovou změnu začátků jednotlivých přednášek a ukázek.