Kronika spolku pardubických včelařů

Rubriky

Archiv

Život spolku 1933 až 1942 ze zápisů.

26. září 2007 v 0:00 | Josef Havrda
Vážení přátelé,
pro ty z Vás, kteří jste si se zájmem přečetli kroniku sepsanou Čeňkem Dvořákem a jste zvědavi jak šel život včelařského spolku dál zveřejňuji, do digitální podoby převedenou, "Knihu zápisů ze schůzí a valných hromad včelařského spolku v Pardubicích od 17.XII.1933 - 26.VII. 1942.". Je to jeden z mála dokladů, které se z té doby zachovaly. Věřím, že i tento dokument vám přinese četné zajímavosti z období počínajícího před více než sedmdesáti lety, období, které končí za Protektorátu Čechy a Morava. Titulky jednotlivých událostí by mohly znít takto: Zpráva o prodeji medu - Nespokojenost s Ústředím v Praze - Úvaha o koupi spolkového domu -Problémy s každoročním přihlašováním se do spolku - Největší a nejmenší rámkové míry - Schůzky v okolních obcích atd.
Stačí klepnout na "září 2007" a sjet dolů (Ctrl +End) a vyrolovat na modrý nadpis roku 1933. Potom rolovat na další modrý nadpis atd.
Pokud jste zde poprvé, tak doporučuji začít Kronikou, která zde začíná únorem 2007 a to stejným způsobem, který jsem popsal v předchozím odstavci.
Josef Havrda


Home

Valid HTML 4.01 Transitional