Kronika včelařského spolku 1981 - 1985
deska
Přední deska kroniky
vyhlaska
Originál vyhlášky formát A3 složené a vlepené
na rub listu č.13. Na základě této vyhlášky bylo
na Pardubicku v letech 1982-83 utraceno
cca 2.600 včelstev.
lenoch
Podlodložka, vložená za posledním popsaným
listem,používaná při ručním psaní.
Kronika je ručně psaná tuší. Při psaní se požívala papírová podložka se silně vytištěnými řádky, která se vložila pod list, na který se právě psalo. Silné linky prosvítaly skrz papír a pomáhaly písaři dodržet rovnoběžnost řádků a jejich stejný rozestup. Kronika je psána jednostranně, sudé stránky listů se u kronik nechávají nepopsané. Předpokládá se dlouhá životnost kronik v desítkách či stovkách let, a během nich může inkoust např. vlivem vlhkosti prosáknout na druhou stranu papíru, nebo se na předchozí obtisknout. Proto se také používá silnější papír v kronikách, u této je asi 150g/m2. Je to tovární výrobek, takto se prodávala nepopsaná s univerzálním nápisem "KRONIKA". Tehdy totiž v podnicích existovalo mnoho t.zv. "Brigád socialistické práce", které musely vést kroniky o své činnosti. Tento polotovar jim to usnadnil. Deska je samozřejmě rudá. Kniha má popsaných 76 listů jednostranně, pouze u některých jsou na rubu vlepené fotografie a plakát.


Otevřít kroniku

Přehled kronikValid HTML 4.01 Transitional